Üdvözlöm!

A hatósági eljárások bonyolultnak tűnhetnek.

Nem könnyű eligazodni a jogi előírások és eljárási szabályok útvesztőjében.

Az adóhatóságra ez különösen igaz.

Miben segíthetek?

Designed by Pressfoto / Freepik

A megszerzett tapasztalat alapján a szakterületeim elsősorban: az adó-, a végrehajtási és a közigazgatási jog, valamint a NAV fizetési kedvezményekkel kapcsolatos eljárásai.

Rólam

Szakközgazdászként végeztem a Budapesti Gazdasági Főiskolán, majd az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán jogászként (cum laude). Jogi és közigazgatási szakvizsgával is rendelkezem. Folyamatosan fejlesztem magam, számos szakmai és nyelvi kurzust végeztem el.

Társadalmi felelősségvállalásként több mint tíz éve végzek pro bono munkát civil szervezetek részére, emellett dolgozom a saját, felelős állattartással foglalkozó társadalmi vállalkozásomon is.

Az alábbi területeken rendelkezem többéves szakmai tapasztalattal.

SZAKTERÜLETEK

KÖVETELÉSKEZELÉS, COMPLIANCE, VÉGREHAJTÁS

Jogi vezetőként szinte a nulláról alakítottam ki és működtettem sikeresen egy követeléskezelő társaság behajtási tevékenységét, amelyet a cég a mai napig használ.

ADÓELLENŐRZÉS, -VÉGREHAJTÁS, FIZETÉSI KEDVEZMÉNYEK

Több mint egy évtizedet dolgoztam a NAV-nál helyi, regionális és országos szinteken. Évekig készítettem elő a NAV Elnökének, majd Vezetőjének döntéseit – a mai napig egyedülálló módon – ellenőrzési és végrehajtási ügyekben is.

EKÁER

Az EKÁER munkacsoport tagjaként részt vettem a koncepció és a jogszabályszöveg kidolgozásában, az adózói kérdések megválaszolásában és országos ellenőrzési akciók szervezésében is.

PUBLIKÁCIÓK, ELŐADÁSOK, PÁLYÁZATOK

Az EKÁER-ről az Adó újságban (kiadó: Wolters Kluwer), és első magyar szerzőként az IOTA Papers-ben jelentek meg cikkeim. Tartottam róla előadást adóhivatali vezetők mellett logisztikai és adótanácsadó cégek partnerei számára is. A sikeres angol nyelvű pályázataimnak köszönhetően az EU Fiscalis programján belül két konferencián vehettem részt Portugáliában.

Kíváncsi a hatóság szempontjaira?

Szolgáltatások

Designed by rawpixel.com / Freepik

A jogi tudást a gazdasági szemlélettel kombinálva segítek eligazodni az adó-, a végrehajtási és a közigazgatási eljárások apróbetűi között.

Kérem, vegye figyelembe, hogy egyelőre könyveléssel, adó- és jogi tanácsadással kapcsolatosan nem tudok segíteni.

COMPLIANCE

Győződjön meg róla, hogy folyamatai és belső szabályzatai megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

FELÜLVIZSGÁLAT

Tudni szeretné, hibázott-e a hatóság vagy a végrehajtó? Az eljárások teljes körű felülvizsgálatát követően kiderül.

TANÁCSADÁS, MANAGEMENT CONSULTING

Szeretne tisztábban látni? Többek között vezetői összefoglaló, háttérkutatás, elemzés, döntés-előkészítő anyag megírásával tudom segíteni a munkáját. Az Ön igényei szerint.

Amiben már jártasságot szereztem:

+ adóellenőrzési, -végrehajtási, fizetési kedvezményi ügyek teljes körű felülvizsgálata

+ jogszabályok, intézkedések jogi szempontú véleményezése

+ jogszabályszöveg, illetve a módosítására vonatkozó javaslatok kidolgozása, véleményezése

+ jogszabálykutatás, háttéranyag összeállítása

+ belső szabályozók készítése

+ tájékoztató, tematizált GYIK elkészítése a (jog)szabályok megfelelő értelmezése és betartása érdekében+

+ jogszabályok követése, a szükséges változtatások kezdeményezése, fejlesztési javaslatok kidolgozása

+ jogi behajtási folyamat kialakítása

+ a behajtási tevékenység szakmai támogatása, folyamatmenedzsment

+ az eljárás modellezése, elemzése

+ szabálytalanságok feltárása, intézkedési javaslatok kidolgozása

+ adó, adók módjára behajtandó köztartozás, az állami adóhatóság megkeresése útján érvényesítendő és a volt törvényszéki végrehajtás alá tartozó tételek behajthatóságának vizsgálata

+ végrehajtható vagyonelemek feltárása, várható eljárási cselekmények

+ beadványok elkészítése, áttekintése, benyújtása a hatóságok felé

+ hatósági eljárás szimulációja

+ projektek koordinálása, menedzselése

+ folyamatfejlesztés

+ vezetői összefoglaló, döntés-előkészítő anyag, állásfoglalás megírása

+ cikkírás, előadás és webinar tartása

+ kapcsolattartás a hatóságokkal, ügyvédi irodákkal

+ a hatósági és jogi nyelvezet „lefordítása” gyakorlati lépésekre


Megnyugtató, hogy a problémám ugyanolyan fontos volt számára, mint nekem.

Ügyfél


Lásson tisztán.

Designed by yanalya / Freepik

Hírek

Itt olvashatja a legfrissebb híreket.

Designed by Racool_studio / Freepik

A NAV adószámla-kivonata “magyarul” (2020.09.01)

A NAV már nyár közepén elkezdte az adószámla-kivonatokat kiküldeni, tegnaptól azok számára is, akik nem rendelkeznek ügyfélkapuval.

Bár a tájékoztatás tartalmazza az esetleges hátralékot vagy túlfizetést ugyanúgy, mint a rendezett tételeket, a részletes információk értelmezése tapasztalataim szerint gondot okozhat az adózók számára.

2014-ben írtam az Ars Boni pályázatára a linkben szereplő összefoglalót, amelyben a fogódzók a jogszabályok számtalan változása ellenére ma is aktuálisak.

Az adószámla-kivonatot érdemes alaposan átnézni, eltérés esetén pedig mielőbb észrevételt tenni.

https://arsboni.hu/az-adofolyoszamla-kivonat/

“NAV adóslista” – Hogyan lehet (f)elkerülni?

A NAV a jelentős összegű adóhiánnyal érintett adózókat tartalmazó listáját negyedévente teszi közzé, melyre a nevéből adódóan ellenőrzés eredményeként megállapított valamilyen hiányosság következményével, ezúttal például kevéssel 14 millió forint feletti adóhiánnyal lehetett felkerülni.

A várakozásokkal ellentétben nem a gazdasági társaságok vannak túlsúlyban, hiszen 26 magánszemély mellett 28 céget találhatunk a felsorolásban, melyek közel fele budapesti, vagyis a főváros dominanciája kevésbé érvényesül.

Hogyan lehet lekerülni a listáról? Az evidensnek tűnő befizetés és elévülés mellett a folyamatban levő fizetési kedvezmény, valamint egyes jogorvoslatok alkalmasak a fennálló fizetési kötelezettség átmeneti vagy végleges „eltüntetésére”.

Vigyázz, kész, végrehajtás! (2020.06.29.)

A veszélyhelyzet 2020. június 18-ai megszűnését követő 15. napig automatikusan szünetelnek a 2020. március 24-én már folyamatban levő végrehajtási eljárások. (Ezalatt a végrehajtáshoz való jog elévülési ideje sem telik.) A szünetelés nem vonatkozik azonban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti döntésen és a törvényszéki megkeresésen alapuló meghatározott cselekmények végrehajtására, azok változatlanul tovább folyhatnak.

A veszélyhelyzet miatt kialakult helyzetére tekintettel méltányossági alapon kérhette az érintett adózó a végrehajtás felfüggesztését – ebben az esetben az egyedi elbírálásról szóló döntésben foglaltak szerint alakult az eljárás, vagyis a veszélyhelyzet megszűnése nem hat ki rá automatikusan. A felfüggesztés időtartama a végrehajtáshoz való jog elévülési idejébe szintén nem számít bele, fontos eltérés azonban a szüneteléshez képest, hogy a felfüggesztés nem érinti a késedelmi pótlék felszámítását, azt erre az időszakra is meg kell fizetni. A végrehajtási eljárás felfüggesztése iránti kérelem a veszélyhelyzet megszűnését követően is benyújtható, figyelmet kell fordítani azonban az alapos indokolásra és a méltányolható körülmény megfelelő igazolására.

A veszélyhelyzet ideje alatt is indíthatott a NAV végrehajtási eljárást azzal szemben, aki ellen 2020. március 24-e előtt ezt a kérdéses tartozás tekintetében még nem tette meg – első lépésként kötelezően fizetési felszólítást alkalmazva. A veszélyhelyzet megszűnése utáni 16. naptól már ezekben az esetekben is foganatosítható bármelyik végrehajtási cselekmény.

A likviditási nehézségek kezelésére, illetve a végrehajtási eljárás elkerülése érdekében a veszélyhelyzetre tekintettel bevezetett speciális fizetési kedvezményeket a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig lehet előterjeszteni illetékmentesen. Kiemelt figyelmet kell azonban fordítani arra, hogy a két kérelem nem kombinálható!

2020.07.01-től számos változás jön az online számlaadat szolgáltatás tekintetében (2020.06.05.)

A legfontosabb, hogy jelentősen bővül a kötelezettek köre, mivel megszűnik a számla áthárított áfatartalmára vonatkozó korlátozás, vagyis a továbbiakban az alanyi adómentességet élvező adóalanyokra is kiterjed a kötelezettség. Figyelem, a tárgyi adómentes ügyletek továbbra is mentességet élveznek!

A számla kiállítási módjától független a kötelezettség. Ez azt jelenti, hogy a számlatömbből kiállított ún. kézi számlára is vonatkozik. Ebben az esetben főszabályként a számla kibocsátásától számított négy naptári napon (!) belül kell teljesíteni, míg ötszázezer forint feletti áthárított adó esetén egy naptári napra csökken a határidő. (Számlázóprogram használata esetén az adatszolgáltatást a programnak automatikusan teljesítenie kell.)

A NAV tájékoztatója alapján figyelni kell továbbá arra is, hogy a számlán a másik fél adószámának első nyolc számjegyét mindenképpen fel kell tüntetni 2020.07.01-től.

Az alapvető tudnivalókról szóló több tájékoztató is megjelent, melyek elérhetőek a következő linkeken: https://nav.gov.hu/data/cms524300/Alapveto_tudnivalok_a_NAV_Online_Szamlazo_programjanak_alkalmazasahoz.pdf , https://nav.gov.hu/data/cms525468/A_szamlaadat_szolgaltatas_2020._julius_1_jet_l_alkalmazando_szabalyai_kibocsatoi_oldalon.pdf és https://onlineszamla.nav.gov.hu/home.

Már számlázhat applikációval is (2020.06.02.)

A NAV által az Online Számlázó programhoz biztosított ingyenes alkalmazás használatával automatikusan teljesíthető a kötelező adatszolgáltatás, amely 2020. július 1-jétől szinte valamennyi, belföldi adóalanyok között belföldön teljesített ügylet esetében kötelező. A kiállított számlák adatainak tárolására a felhőben kerül sor, így azok keresése, továbbítása, megtekintése webes felületen és az appon keresztül is lehetséges. A részletes hivatalos tájékoztató itt olvasható: https://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Uj_fejlesztes_a_NAV_t20200602.html

Ingyenes konzultáció (2020.05.25.)

A PILnet Pro Bono Péntek elnevezésű programja keretében májusban két pénteken biztosítok konzultációs lehetőséget civil szervezetek részére többek között a Hogan Lovells és a KNP Law munkatársaival együtt. Még van szabad időpont, jelentkezni itt lehet: http://www.probonougyved.hu .

Jelentős könnyítések az adóeljárásokkal kapcsolatosan (2020.04.22.)

A Magyar Közlöny 2020. évi 82. számában megjelent 140/2020. (IV. 21.) kormányrendelet jelentősen átírja az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) adózók számára legfontosabb rendelkezéseit. Az adókötelezettségek teljesítésének könnyítésén túl számos adóigazgatási szabály fellazítására is sor került.

Az adóellenőrzéshez kapcsolódóan újdonság, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt végzett és az azt követő minősítés alapján a megbízható adózói minősítés nem szüntethető meg:

+ a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt a terhére megállapított adókülönbözetre való hivatkozással,

+ az ezen az időszakon belül megindított végrehajtási eljárásra való hivatkozással,

+ továbbá a nettó adótartozásra és a pozitív adóteljesítményre vonatkozó feltételek hiánya miatt.

Az állami adó- és vámhatóság a feltételek vizsgálata során szintén figyelmen kívül hagyja az ezen időszakon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt az adózó terhére megállapított adókülönbözetet.

Az Art-ban szereplő fizetési kedvezményeken túl, az adóhatóság az adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb 5.000.000 forint összegű adóra, 1 alkalommal, legfeljebb 6 havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

Az eddigi szabályozástól eltérő módon az adóhatóság a nem természetes személy adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást 1 alkalommal, legfeljebb 20 %-kal, de 5.000.000 forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené.

Fontos figyelembe venni, hogy az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető, valamint azt is, hogy a mérséklés esetén a fennmaradó összegre az új típusú pótlékmentes halasztás, illetve részletfizetés nem engedélyezhető, és fordítva, vagyis a két kedvezmény nem vehető igénybe egymás mellett.

Az elektronikus kapcsolattartásra köteles adózó továbbra is ezen az úton köteles benyújtani a kérelmét!

Az eljárás mindkét esetben illetékmentes, az ügyintézési határidő pedig egységesen 15 nap.


Most van idő felkészülni! (2020.04.05.)

Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam a PILnet európai irodájával közösen készített ingyenes webinariumomat. A mindössze 35 perces, Érthetően az adóhatósági ellenőrzésről című előadás megtekinthető 2020. április elejétől 3 hónapon keresztül. A COVID-19 járvánnyal kapcsolatban is tartalmaz hasznos információkat!

A sorozat többi magyar nyelvű előadása és további információ ezen, az angol nyelvűekkel kiegészített lista pedig ezen a linken érhető el.Kövesse a változásokat, hogy mindig képben legyen az aktuális helyzettel kapcsolatosan.

Kapcsolat

Lépjen velem kapcsolatba az alábbi elérhetőségeken.

E-mail: hajnalka@hoflinger.hu

vagy

Designed by Freepik

A civil szervezetek erőfeszítéseit nagyra értékelem. A tiszteletemet tükrözi a számukra kialakított kedvezményes díjszabás.

A honlap működésével kapcsolatos további információkat a “Tájékoztatók” fülön talál.